Bab 2: Pronouns


Kali ini kita akan belajar kata GANTI NAMA (Pronouns) iaitu menjadi asas dalam bahasa inggeris.
Apa yang perlu kita ketahui ialah, hanya ada 7 (Pronouns) dalam bahasa inggeris, iaitu:

 • I (saya)

 • You (awak)

 • We (kita)

 • They (mereka)

 • He ('dia' merujuk kepada lelaki)

 • She ('dia' merujuk kepada perempuan

 • It ('dia' merujuk kepada benda atau haiwan)


 • Mengikut nahu dalam bahasa inggeris, "I","You","He","She","It" merupakan SINGULAR iaitu satu atau seorang. jika kita hendak tukarkan kepada PLURAL iaitu ramai atau lebih dari satu, sila rujuk dibawah.
  SINGULARPLURAL
  IWe
  YouYou
  HeThey
  SheThey
  ItThey

  "They" boleh digunakan kepada manusia,haiwan atau binatang untuk menujukkan ianya PLURAL atau lebih dari satu.

  Comments

  Post a Comment